KAUPADE TARNIMINE

1. Kaupade tarnimine ja garantiid

1.1. Müüja teostab kauba kohaletoimetamise kolmandate isikute - postikullerite - abil. Enne kauba kättetoimetamist on kulleritel vajadusel õigus võtta ühendust Ostjaga ja selgitada välja täpne aeg, millal Ostja tarnitud kauba vastu võtab. Kui tellimuses ei ole märgitud teist isikut, kes kauba vastu võtab, peab Ostja selle isiklikult vastu võtma.

1.2. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa kokkulepitud ajal vastu võtta, teavitab ta sellest viivitamatult kaupa toimetavat kullerit ja Müüjat.

1.3. Kui kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressil ja kokkulepitud ajal kohale, kuid Ostjat ei leita, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale nõudeid seoses kauba kättetoimetamisega.

1.4. Ostja kontrollib kauba kogust, nomenklatuuri ja kvaliteeti kauba üleandmise hetkel. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja allkirjastama tarnedokumendid, millega kinnitab, et kaup on talle üle antud.

1.5. Ostja peab kauba vastuvõtmisel esitama kirjalikult kõik märkused kauba ilmsete puuduste kohta. Nõudeid kauba varjatud puuduste kohta võib esitada kirjalikult hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

1.6. Müüja kohustub tarnima kauba tellimuses märgitud aadressile ja tähtaegade jooksul. Kui selgub, et Müüja ei saa kaupa ettenähtud tähtajaks tarnida, teavitab ta sellest viivitamatult Ostjat.

1.7. Pärast seda, kui Ostja on kauba eest tasunud, saadab Müüja Ostjale elektrooniliselt arve.

1.8. Müüja vabaneb vastutusest tarnetähtaegade rikkumise eest, kui see rikkumine toimus Ostja süül.

1.9. Müüja kinnitab, et kaup vastab nendele kaupadele tavapärastele kvaliteedinõuetele. Iga toote üldised omadused on esitatud iga toote kirjelduses.

1.10. Kaupade eeldatav tarneaeg: 2-4 tööpäeva.

 

UAB Ineza, KMKR number LT105534219

Aadress: Kirtimų g. 49D, LT-02244, Vilnius.

Meiliaadress: info@sincerosalon.ee