TINGIMUSED

1. Üldtingimused

Käesolevad kaupade ostu- ja müügitingimused (edaspidi "Tingimused") kehtestavad vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse e-poest www.sincerosalon.ee  kaupu ostva isiku (edaspidi "Ostja") ja UAB Ineza (edaspidi "Müüja") vahel, kui Ostja omandab kaupu e-poest www.sincerosalon.ee. Ostes kaupu elektroonilisest poest, nõustub Ostja käesolevate tingimustega.

 

2. Ostu-müügileping sõlmimise hetk

Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja, olles koostanud e-poes ostukorvi, määranud tarneaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud käesolevate reeglitega, klõpsab „Kinnita tellimus" nuppu, ja kehtib kuni täieliku täitmiseni. Juhtudel, kui Ostja ei nõustu kõigi Reeglite või osaga neist, ei tohi ta tellimust esitada.

 

3. Ostja õigused ja kohustused

3.1 Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevatele Reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

3.2 Ostja peab tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise hinna, samuti muud maksud (kui need on lepingu sõlmimisel märgitud), ning vastu võtma tellitud kauba.

3.3 Kui Ostja registreerimisvormis toodud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama.

3.4. Ostja peab kinnitama e-poes viidatud maksekorralduse (kui Müüjal on Ostja pangaga vastav leping), välja arvatud juhul, kui tasumine toimub kohaletoimetamise hetkel. Ostja saab kasutada Swedbank, SEB, Luminor ja LHV elektroonilisi pangateenuseid. Arveldamine toimub eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.lt makseplatvormi kaudu.

3.5 Ostja peab järgima muid Reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud nõudeid.

 

4. Müüja õigused ja kohustused

4.1. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe tööd või stabiilset toimimist, võib Müüja ilma ette teatamata piirata, peatada (lõpetada) oma juurdepääsu e-poele ega vastuta sellega seotud Ostja kahjude eest.

4.2. Müüjal on õigus käesolevaid Reegleid ühepoolselt muuta, avaldades need e-poe veebilehel. Muudatused jõustuvad kõigi avaldamisjärgsete tehingute suhtes alates avaldamise kuupäevast.

4.3. Müüjal on muud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Reeglites sätestatud õigused.

4.4 Müüja kohustub tegema jõupingutusi, et Ostja saaks e-poe pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.

4.5. Müüja kohustub täitma muid käesolevates Reeglites sätestatud nõudeid.

4.6. Müüja garanteerib kauba kvaliteedi.

 

5. Kaupade hind ja makseviisid

5.1. Tellitud kaupade ja elektroonilises poes müügil olevate kaupade hinnad on märgitud koos käibemaksuga.

5.2. Transporditasu on märgitud tellimuse vormistamisel, enne tellimuse kinnitamist.

5.3. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ettemaksuna pangaülekandega, märkides tellimuse numbri.

 

6. Kaupade tarnimine ja garantiid

6.1. Müüja tarnib kaupu kolmandate isikute - postikullerite - abil. Enne kauba kättetoimetamist on kulleritel vajadusel õigus võtta ühendust Ostjaga, et kinnitada kauba täpne kättesaamise aeg. Kui tellimuses ei ole kauba vastuvõtmiseks määratud teist isikut, peab Ostja kauba isiklikult vastu võtma.

6.2. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa kokkulepitud ajal vastu võtta, peab ta sellest viivitamatult teavitama kullerit ja Müüjat telefoni teel.

6.3. Kui kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressil ja kokkulepitud ajal kohale, kuid Ostjat ei leita, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale nõudeid seoses kauba kättetoimetamisega.

6.4. Ostja kontrollib kauba kogust, nomenklatuuri ja kvaliteeti tarnimise ajal. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja allkirjastama tarnedokumendid, millega kinnitab, et kaup on talle üle antud.

6.5. Ostja peab kauba vastuvõtmisel kirjalikult deklareerima kõik ilmsed puudused kaubal. Nõudeid varjatud puuduste kohta võib esitada kirjalikult hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.6. Müüja kohustub tarnima kauba tellimuses märgitud aadressile ja tähtaegade jooksul. Kui selgub, et Müüja ei saa kaupa ettenähtud tähtajaks tarnida, peab ta sellest viivitamatult Ostjat teavitama.

6.7. Pärast seda, kui Ostja on kauba eest tasunud, saadab Müüja Ostjale elektrooniliselt arve.

6.8. Müüja vabaneb vastutusest tarnetingimuste rikkumise eest, kui see rikkumine on tingitud Ostja süüst.

6.9. Müüja deklareerib, et kaup vastab nendele kaupadele tavapärastele kvaliteedinõuetele. Iga toote üldised omadused on esitatud iga toote kirjelduses.

 

7. Muud tingimused

7.1. Käesolevad tingimused on kehtestatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja nendega hõlmatud suhetele kohaldatakse Eesti seadusi.

7.2. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kogu Müüja elektroonilise poe veebilehel esitatud teave loetakse Ostjale kirjalikult esitatuks.

7.3. Pooled kohustuvad lahendama kõik tekkivad vaidlused seoses tingimuste täitmisega läbirääkimiste teel. Juhul, kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, loetakse kohtuvaidlusi Müüja elukoha järgi.

7.4.  Maksta saab Swedbanki, SEB, Luminori, Citadele elektroonilise panganduse teenuste kaudu, samuti Visa / MasterCard maksekaartidega. Makseid saab teha eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.lt makseplatvormi kaudu.

 

Isikuandmete kaitse

1. Iga uus Ostja peab end registreerima, esitades oma isikuandmed:

  • eesnimi;
  • perekonnanimi;
  • telefoninumber;
  • e-posti aadress;
  • tarneaadress.

Kui ostja on juriidiline isik, siis tuleb esitada lisateave, näiteks:

  • ettevõtte nimi;
  • registrikoodi number;
  • käibemaksukohustuslase kood (kui on käibemaksukohustuslane).

Kui Ostja saab registreeritud kasutajaks (edaspidi "RK"), on tal oma kasutajanimi, parool ja muud andmed.

2. Müüja tagab, et RK isikuandmeid kasutatakse ainult RK identifitseerimiseks kaupade tellimisel ja tellitud kaupade tarnimisel. RK isikuandmeid võib kasutada turunduslikel eesmärkidel ainult RK selgesõnalise nõusoleku korral registreerimisvormi täitmisel.

3. Müüja kohustub mitte avaldama RK isikuandmeid ja sellega seotud tellimuste andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud partneritele, kes osutavad RK tellimusega seotud teenuseid.

4. Müüja kohustub tagama RK isikuandmete kaitse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5. RK kohustub hoidma oma elektroonilise poe www.sincerosalon.ee sisselogimisandmeid ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Selle tingimuse rikkumine paneb RK täielikult vastutama.

 

UAB Ineza, KMKR number LT105534219

Aadress: Kirtimų g. 49D, LT-02244, Vilnius, Leedu

Meiliaadress: info@sincerosalon.ee